Doghousesmall
Doghouse
1052591
Fågelsång I Sverige
(1990)
no artist
DogstarDogstarDogstarDogstarDogstarDogstarDogstarDogstarDogstarDogstar

Label: Mono Music
Genre: Field Recording, Non Music

Field recordings with the sounds of 90 swedish birds.

The CD comes in a slipcase with an book containing artwork and description for every bird recorded on this CD.


Track
Storlom
Rördrom
Sångsvan
Kanadagås
Kricka
Ejder
Alfågel
Orre
Tjäder
Fasan
Kornknarr
Trana
Strandskata
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Rödbena
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Fisktärna
Skogsduva
Ringduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Göktryta
Gröngöling
Spillkråka
Större Hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppssångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit Flugsnappare
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Stare
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Rosenfink
Gulsparv
Ortolansparv
Sävsparv
Original Release: 1990-01-01
Producer: Benny Andersson
UPC: 7393896410064